Vijf elementen

Alles in het leven (de natuur, maar ook een gedachte of een daad) is een cyclisch proces en onderworpen aan de wetten van de natuur. Het proces van verandering hebben de Chinezen vervat in een model: het model van de Vijf Elementen. De vijf-elementenleer (Wuxi) laat zien hoe de verschillende aspecten van het leven elkaar wederzijds beïnvloeden. De vijf elementen zijn veranderende toestanden. Vanuit het taoïstische streven naar balans, laat het ook zien hoe disharmonie bestreden kan worden.

De vijf-elementenleer heeft zijn oorsprong in het taoïsme. Uit de vereniging van de beide oerkrachten yin en yang ontstaan de vijf elementen. Het taoïsme en ook de vijf-elementenleer zijn ontstaan in een tijd dat China nog een volk van landbouwers was. De boeren waren afhankelijk van de elementen om hun heen. Hun leven werd, net zoals het leven ook nu nog, bepaald door de natuurwetten. Leren door observeren.

Het model onderscheidt vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze elementen staan op twee manieren met elkaar in verbinding: via een voedende cyclus (sheng) en via een remmende cyclus (ko). Is er leegte, dan ontbreekt er voeding (voedende cyclus werkt niet); is er volte, dan is er stremming in het controlerende element (controlerende cyclus).