Tao zegt: “Go with the Flow”. Stoppen, stil zijn.

Taijiquan en Chinese Yoga / Qigong hebben hun wortels in het Taoïsme. Alles is veranderlijk in het leven, zegt Tao. Het enige dat je kunt doen is meegaan op deze stroom. Go with the flow!

Wu wei

Het Chinese woord Wu Wei geeft aan hóe je dat kunt doen. Wu Wei betekent letterlijk ‘niet handelen tegen de aard der dingen’. Handelen door Niet te Handelen. Of zoals wij zouden zeggen meegaan op de stroom. Wu wei zegt eigenlijk dat we moeten ophouden met doen. Stoppen. Stil zijn. En alles maar moeten laten gebeuren. Laat alles maar z’n natuurlijk verloop hebben.

Want alleen als je stil bent kan Tao zich ontvouwen.

Tao: het Onveranderlijke in het Veranderlijke ontdekken

Tao zelf is ongrijpbaar. En toch is Tao in alles aanwezig. Tao is het spontane proces van verandering. In een natuurlijk cyclus. Spontaan wil zeggen dat verandering gebeurt zonder dat wij daar invloed op hebben. Bemoeien we ons er wel mee, dan verstoren wij het proces. Wij als mensen hebben ons dus maar aan te passen.

Berg Wudang China

Berg Wudang China, waar de wortels va de Taijiquan liggen

Dit staat haaks op de Westerse gedachte van Maakbaarheid. Wij zien onszelf als centrum van het universum. Wij creeëren een wereld naar onze eisen. En daarbij gebruikenen zelfs misbruiken wij de natuur. Vanuit Taoïstische oogpunt heeft dat geen enkele zin omdat niet wij maar de Tao bepaalt.

Het Onveranderlijke in het Veranderlijke ontdekken, daar gaat het bij het Taoïsme om. En daarmee uiteindelijk één worden met Tao.

Taiji

Taiji (let wel, zonder de quan) betekent ‘het ultieme’. Taiji bereiken is een proces, waarbij Tao de weg is. Centraal in dit proces staat het balanceren tussen yin en yang.

Letterlijke betekenis van Tao of Dao is de weg. De figuurlijke betekenis van Tao is de transformatie van alle dingen, het spontane proces van verandering, als een natuurlijke cyclus. Hierin speelt de interactie van Yin en Yang een grote rol.

Taijiquan vind haar oorsprong in enerzijds de taoïstische filosofie en anderzijds in de externe krijgskunst (kungfu). Op een bepaald moment in de tijd zijn beide bij elkaar gekomen. Dit leidde tot een krijgskunst waarbij innerlijke kracht centraal staat: Taijiquan. Bij Taijiquan ga je niet tegen de stroom (kracht) in, maar beweeg je mee. Laat je yin & yang in je lichaam zo samen werken dat de beweging van binnenuit kan exploderen.

De Can Tong Qi (belangrijk Taoïstisch geschrift) zegt: “Taiji zet zich in beweging en geeft geboorte aan Yang. Wanneer de beweging naar haar uiterste reist wordt ze rust…. ze is rust en geeft geboort aan Yin. Wanneer de rust haar uiterste punt bereikt zet ze zich opnieuw in beweging. Zich in beweging zetten en tot rust komen zijn met elkaar verbonden aan de wortel en daarin ligt het wonder van de gehele schepping, die de verwezenlijking en natuurlijke aard vormt van de Tao.”

I Tjing

I Tjing (Ching) is een klassieke tekst uit China, ook wel het Boek der Veranderingen genoemd. De tekst van de I Tjing dateert van ongeveer 800 v. Chr. Het boek beschrijft een oud systeem van kosmologie en filosofie dat centraal staat bij Chinese culturele geloven. De achtergrond van deze filosofie is het “het in evenwicht brengen van tegenstellingen”, “de evolutie van gebeurtenissen als een proces”, en “de acceptatie van het onvermijdelijke”. De I Tjing is sterk gerelateerd aan waarnemingen van natuurlijke processen en fenomenen.

In het boek worden betekenissen van de 64 Hexagrammen van de I Tjing omschreven. Deze hexagrammen stellen beelden voor. De hexagrammen zijn opgebouwd uit de acht trigrammen. De acht trigrammen (hemel, meer, vuur, donder, wind, water, berg, aarde) zijn gebaseerd op de vijf elementen. De doorgetrokken streep is yang, de onderbroken streep is yin.

Bewegingen uit de taijiquan vorm zijn inpasbaar binnen de trigrammen van de I Tjing