Vijf elementen

Alles in het leven (de natuur, maar ook een gedachte of een daad) is een cyclisch proces en onderworpen aan de wetten van de natuur. Het proces van verandering hebben de Chinezen vervat in een model: het model van de Vijf Elementen. De vijf-elementenleer (Wuxi) laat zien hoe de verschillende aspecten van het leven elkaar […]

Drie krachten

Het taoïsme gaat ervan uit dat alles met alles is verbonden in het leven. Dat is een kosmische wet. Als mens ben je ook aan de natuurwetten onderworpen. Aan de basis van de kosmische wet staan Yin & Yang. Yin en yang hebben invloed op alles in het leven. We kunnen de werking van yin […]