Begrijp jij het zinken al?

Zinken, we noemen vaak. Omdat het het o zo belangrijk is in onze manier van bewegen. Of je nu Taiji of Qigong doet. Zinken is de basis voor balans. Voor het je stevig op de grond neerzetten. Omdat we het zo vaak noemen lijkt zinken zo gewoon. Toch is het niet eenvoudig om het begrip goed […]

Tao zegt: “Go with the Flow”. Stoppen, stil zijn.

Taijiquan en Chinese Yoga / Qigong hebben hun wortels in het Taoïsme. Alles is veranderlijk in het leven, zegt Tao. Het enige dat je kunt doen is meegaan op deze stroom. Go with the flow! Wu wei Het Chinese woord Wu Wei geeft aan hóe je dat kunt doen. Wu Wei betekent letterlijk ‘niet handelen […]

Alles draait om Balans: Yin & Yang

In de Taiji vloeien bewegingen als een golf in elkaar over. Er is geen begin en geen einde. Het einde is de aanzet tot weer een nieuw begin, een nieuwe beweging. Het begin vloeit door. Je doet niets, het gebeurt. Je lichaam beweegt zoals het bedoeld is. Natuurlijk. Dat is Taiji. Deze continue golf van […]

Alles stroomt, terug naar de kern

Alles stroomt, ook taijiquan. Het is een mooie uitdaging om los van vorm, stijl of traditie de ui af te pellen en op zoek te gaan naar de kern. Datgene dat ons bindt. Als uiterlijkheden er niet toe doen, blijven voor mij de principes van de taijiquan over. In dit artikel doe ik een poging […]

Vijf elementen

Alles in het leven (de natuur, maar ook een gedachte of een daad) is een cyclisch proces en onderworpen aan de wetten van de natuur. Het proces van verandering hebben de Chinezen vervat in een model: het model van de Vijf Elementen. De vijf-elementenleer (Wuxi) laat zien hoe de verschillende aspecten van het leven elkaar […]

Drie krachten

Het taoïsme gaat ervan uit dat alles met alles is verbonden in het leven. Dat is een kosmische wet. Als mens ben je ook aan de natuurwetten onderworpen. Aan de basis van de kosmische wet staan Yin & Yang. Yin en yang hebben invloed op alles in het leven. We kunnen de werking van yin […]